UTREDNING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

Olyckor och tillbud i verksamhet ska alltid utredas som ett led i egenkontrollen. Erfarenheterna från dessa utredningar ger underlag till förbättringar i verksamheten som bidrar till att minska olyckornas omfattning och frekvens och därmed leder till ett förbättrat resultat.

Fördelar – Extern utredare

När olyckan eller tillbudet sker, kan det vara svårt att frigöra resurser för att genomföra den utredning som myndigheterna kräver och som man också väl behöver för sin egen verksamhet. Det kan vara bra att se olyckan ”utifrån” och komma bort från den hemmablindhet som lätt uppkommer. SKT kan då vara den som träder in och genomför delar av eller hela utredningen. Som extern utredare kan vi ibland finna de orsakssammanhang som man själv inte alltid ser när man är mitt inne i en verksamhet.

Kontakta oss för pris