Utbildningar

Att ständigt vara drivande och på topp kräver påfyllning av energi och kunskap. För att en utbildning ska ge avsedd effekt är det viktigt att den genomförs på den plats och i den form där störst möjlighet att lyckas finns.

Varje utbildning läggs upp i samråd med uppdragsgivaren för att deltagarna ska få nya kunskaper och erfarenheter som de kan tillämpa i vardagen.

Genom verksamhetsanpassad utbildning till hela eller delar av organisationen höjer vi kompetensnivån, stärker delaktighet och engagemang.

Vill du veta mer, eller få offert?

Ett urval av arbetsmetoderna SKT erbjuder;

Genomför ni egna utbildningar internt? Ni kanske redan har kunskaper och expertis för att förmedla viktig information? Ni kan då få hjälp med att designa, planera, genomföra, följa upp och utvärdera era utbildningar. Vi ger stöd i allt från praktisk administration till strategisk planering och design av er utvecklingsprocess. Vi överför kunskap, verktyg och metoder för lärande och skapar tillsammans med er förutsättningar för att säkerställa bra effekter.

Behöver ni inte en fullskalig utbildning utan snarare vill fylla på kunskapluckorna inom ett begränsat område? Eller kanske få lite inspiration under planeringsdagen? Då kan en föreläsning vara en bra lösning.

Vill ni utgå från egna processer, arbetssätt och kombinera olika ämnesområden? Då kan vi tillsammans anpassa en utbildning som passar er verksamhet. I en anpassad utbildning utgår vi från ert nuläge och ert målläge och skräddarsyr en utbildning eller en föreläsning utifrån era förutsättningar.