Arbetsmätning och Metodstudier

Syftet med arbetsmätning är att fastslå standardtider i produktionen. Standardtider finns i form av styck- och ställtider som ligger till grund för att exempelvis planera kapacitet och beläggning. För användning av arbetsmätning finns flertal olika verktyg. De vanligaste verktygen är frekvensstudier, tidsstudier, elementartidssystem och tidsformler.

Vid tidsstudier analyseras arbetet på plats och är en så kallad direktmetod, vilket innebär att arbetet analyseras direkt medan det utförs. De verktyg som används för tidsstudier är stoppur eller videoupptagning. Syftet med direktanalys är att fastställa ställtid och stycktid för en operation eller produkt.Arbetsmätning-och-Metodstudier

Med tjänsten frekvensstudie fås en bra första uppskattning av hur arbetstiden används. Frekvensstudie speglar ett begränsat produktionsavsnitt vid en viss tidsperiod. Resultatet på en studie ger en indikation på hur avdelningen fungerar och visar på eventuella behov av förbättringsinsatser.

Frekvens-studien genomförs genom att gå i fabriken med papper och penna. Vid förberedelserna skriver man ut slumplista, aktivitetslista och objektlista. Slumplista styr vad som skall observeras med jämn frekvens. Aktivitetslistan visar vilka aktiviteter (värdeskapande eller störningar) man kan välja på. Objektlistan visar vilka personer eller maskiner som man slumpmässigt skall observera. Man kan hjälpas åt några personer att gå studien om den sträcker sig över en längre tid. När studien är klar knappar man in den i datorn.

Elementartidssystem baseras på tidigare bestämda tidsunderlagbaserat på erfarenhet av tidsåtgång för typiska utförandet.

Tidsformler innebär systematiskt framtagna tidsatta element som sparats. Dessa kan därefter användas för att bestämma tidsåtgången till olika typer av repetitivt arbete.