Produktionsteknik

Svensk industri måste klättra i värdekedjan för att i fortsättningen kunna vara konkurrenskraftig. Vi är i Sverige tämligen överens om att vi inte kan konkurrera med lönekostnader utan måste istället kunna erbjuda ett mervärde i kunskaper.

För att kunna behålla en konkurrenskraftig produktion i Sverige är kunskaper inom produktionsteknik av väsentlig betydelse. Den framtida utvecklingen finns bland annat inom Lean Production, Kvalitetsteknik och Ledarskap och det gäller att vi snabbt tillägnar oss nya kunskaper från forskning och utveckling inom nya produktionssystem.

Det krävs att man ständigt utmanar och förbättrar produktionsprocessen för att kunna behålla lönsamhet och det är viktigt att utveckla smarta produktionsmetoder. En viktig nyckel för att lyckas med hela utvecklingsprocessen är att använda metodik och verktyg som stödjer förändringsarbetet.

Svensk konsulttjänst hjälper er genom processanalyser och verksamhetsutveckling;

Processanalyser

Verksamhetsutveckling

 

Vi erbjuder hela processen inom produktionsteknik, från förstudier och nulägesanalyser till färdiga produktionslösningar som nytt produktionsupplägg, arbetsplats eller logistiklösning.