Miljöledningssystem ISO 14001

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. ISO 14001-kraven riktar sig till alla företag oavsett storlek och bransch. Syftet med ett miljöledningssystem är att minska företagets negativa påverkan på miljön.

ISO 14001:2004 innehåller krav som måste uppfyllas av det företag som upprättar ett miljöledningssystem. För att påvisa att ens ledningssystem uppfyller kravstandarden skapar man en miljömanal som innehåller beskrivningar, processer, rutiner och annan dokumentation som är nödvändig i miljöarbetet.

Kontakta oss för pris

Att skapa ett miljösystem

Grunden till ett miljöledningssystem är en miljöutredning. Det är en analys och genomgång av företagets miljömedvetenhet och miljöpåverkan. Omfattningen av miljöutredningen är beroende av vilken sorts verksamhet som företaget bedriver. Genom miljöutredningen får man fram vilka faktorer som är miljöpåverkande dvs företagets miljöaspekter. Utifrån företagets betydande miljöaspekter skapar man miljömål som man åtar sig att uppnå med företagets miljöarbete. När dessa moment är framtagna så har man själva grunden i sitt miljösystem.

 

Fördelar med miljöcertifiering enligt ISO 14001

  • En certifiering av ert ledningssystem enligt ISO 14001 hjälper er att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer inom miljöområdet.
  • Att vara miljöcertifierad stärker bilden av er organisation som en seriös leverantör och kan bidra till nya affärsmöjligheter.
  • Ett cerifierat miljöledningssystem ger er kvalitetsstämpel och gör er starkare i konkurrensen med andra.
  • Ni stärker ert förtroende och ert varumärke med er miljösatsning.
  • Ni får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som också har ISO 14001.
  • Nya kunder med fokus på miljö kommer att se möjligheter med er.
  • Ni stärker ert förtroende och ert varumärke med er kvalitetssatsning.
  • Ni får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som också är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Innehåll i ISO 14001

sdsdsd

ISO 14001 Miljöledning

sdsdsdsdsd