OHSAS 18001

Medarbetarnas prestationsförmåga är avgörande för en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet. Med en bra arbetsmiljö ökar kapaciteten, och minskar kostnader för sjukdagar och arbetsskador.

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver kunskap om vad arbetsmiljö är och vilken ansvarsfördelning som gäller för medarbetare och chefer. Kunskap om de psykosociala och fysiska faktorerna och att förstå regelverket för arbetsmiljöarbete är avgörande för framgång. Genom lagstadgat systematisk arbetsmiljöarbete främjas säkerhetskultur, medarbetarglädje och ekonomiskt resultat

OHSAS 18001 är en ISO-standard som kan ligga till grund för ett ledningssystem för arbetsmiljö. Syftet med ledningssystemet är att säkra upp hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor.  Standardens uppbyggnad och struktur liknar ISO 14001 för miljö vilket gör det enkelt att integrera miljö och arbetsmiljö i ett och samma ledningssystem.

Sedan 2007 har man i Sverige med hjälp av ett ackrediterat certifieringsorgan kunnat certifiera sig mot OHSAS 18001.

Rätt applicerat uppfyller man kraven på systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) per automatik om man inför OHSAS 18001.

Att införa ett arbetsmiljöledningssystem är ett arbete som kräver såväl planering, motivation och målinriktning. Motiven att införa ett arbetsmiljöledningssystem varierar men görs det på ett bra sätt bör det alltid bidra till att skapa bättre struktur och förutsättningar för ett arbete med att förbättra sin verksamhet på ett hållbart sätt. Införande av ett ledningssystem kan göras på många olika sätt och metoder.

Oavsett metod är det viktigt att fokus ligger på att få ett användbart, enkelt och effektivt ledningssystem. För att detta skall lyckas är det viktigt att den egna personalen engageras löpande och bidrar till ledningssystemet. Vi har stor erfarenhet från införande av olika ledningssystem och även i flera fall fungerat som projektledare för detta arbete

Förutsättningar för att införa OHSAS 18001

  • Ledningens stöd
  • Avsätta resurser
  • Arbetsmiljökompetens och kompetens att upprätta ledningssystem
  • Kunskap om nuläget
  • Tidplan

 

ohsas

Vi kan hjälpa er med OHSAS 18001

Vi kan bistå med hjälp i ert arbete med att införa OHSAS 18001. Vi kan även integrera ledningssystem eller rensa och effektivisera äldre ledningssystem.

Alla ledningssystem kräver förvaltning och utveckling för att de fortsatt ska vara verkningsfulla. Särskilt viktiga moment är revisioner och ledningens genomgång. Vi kan hjälpa er att såväl förvalta som utveckla ledningssystemet för arbetsmiljö. Då vi hela tiden försöker anpassa lösningar och försal för varje kund, tar våra förslag utgångspunkt på vilken metod som vi tror fungerar bäst just hos er.

Kontakta oss för pris