Kvalitetsledningssystem ISO 9001

Bakgrund

Standarden har utvecklats från att vara ett effektivt verktyg för extern kontroll av leverantörer till en text som betonar ständig förbättring och kvalitetsarbetets koppling till organisationens övergripande strategi. År 1987 publicerade den internationella organisationen ISO (International Organization for Standardization), som leder utvecklingsarbetet av standarden, den första versionen baserad på brittisk förlaga. Den därefter största revideringen gjordes år 2000 då standarden kom att formuleras som krav på verksamhetens processer

ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard och den mest använda ledarskapsmodellen. Den bygger på en filosofi om ständiga förbättringar. Det är ett utmärkt verktyg för att förbättra verksamheter, processer (dvs arbetssätt, beslutsförfaranden och ansvar) och ledarskap i alla organisationer, oavsett storlek och bransch. Ett ISO 9001 certifikat visar att företaget fungerar effektivt på ett systematiskt och kundorienterat sätt. Årliga revisioner är en förutsättning för ytterligare utveckling och för att hålla certifikatet giltigt

Innehållet i Iso 9001

iso 9001

Kraven baseras på 8 grundprinciper som man arbetar med för att vidareutveckla verksamheten och höja sin kvalitetsnivå:

 • Ledarskap
 • Kundfokus
 • Processinriktning
 • Systemangreppssätt för ledning
 • Medarbetarnas engagemang
 • Faktabaserade beslut
 • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
 • Ständiga förbättringar

Iso

Fördelar med ISO 9001

Det finns en rad fördelar med att införa ISO 9001 i sin verksamhet. Vilka fördelar som just ni kommer uppleva beror på hur er situation ser ut idag och vilken inriktning ni tar i ert kvalitetsarbete. Några generella förbättringar som företagare upplever att ett kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2008 gett enligt undersökningar är följande:

 • Ledningen engagerar sig
 • Verksamheten struktureras upp och effektiviseras
 • Verksamheten kommer att bli mera kostnadseffektiv
 • Motivationen kommer att öka genom att alla anställda blir involverade i ISO-arbetet
 • Intern kommunikation uppmuntras
 • Tydliga och nåbara mål sätts kontinuerligt upp vilket innebär en förbättring
 • Kundtillfredsställelsen kommer att öka
 • Leverantörerna utvärderas årligen
 • Ofta ett krav vid upphandlingar, även bra i marknadsföringssyfte
Kontakta oss för pris