ISO/TS 16949

ISO/TS 16949:2009 kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin detta bygger på ISO 9001:2008 standarden. ISO/TS 16949:2009 är en standard som är relevant för alla företag som tillverkar fordon eller är underleverantörer till fordonsindustrin. För företag inom fordonsindustrin innebär denna certifiering möjlighet till förbättringar av verksamheten.

Fördelar med certifiering enligt ISO/TS 16949:2009

Certifiering enligt ISO/TS 16949:2009 innebär en förenkling för leverantörer som idag behöver leva upp till kundens krav.

Många av de stora fordonstillverkarna i världen ställer krav på certifiering enligt ISO 16949 på sina underleverantörer.

  • Lägre hanteringskostnader.
  • Sänkta försäljningskostnader.
  • Tillgång till en bredare marknad.
  • Ständig förbättring.
  • Att förhindra fel
Kontakta oss för pris
Sorry, there is no child pages under your selected page.