Hälsa, Miljö, Säkerhet/HMS

 

Rådgivning inom miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet är närbesläktade tjänsteområden
som ofta överlappar varandra. Hos Svensk konsulttjänst kan vi samordna dessa. På så sätt skapas en
god översikt av behoven vilket säkerställer hållbara lösningar, samtidigt som arbetet
blir effektivare. SKT har en mycket bred resursbas som tillhandahåller rådgivning inom dessa områden.

Uppdaterad kunskap

Vi håller oss ständigt uppdaterade om förändringar i nationell och internationell lagstsiftning och andra krav, samt om nya metoder och kunskaper inom våra kompetensområden.

SKT erbjuder tjänster inom nedanstående områden.

 

SKT har mångårig erfarenhet av rådgivning och praktiskt arbetsmiljöarbete. Vi hjälper stora och små företag inom skilda verksamheter när det handlar om att skapa sunda och säkra arbetsplatser.

Vi bistår kunder med att undersöka arbetsmiljöförhållanden och risker och föreslå lämpliga lösningar. SKT medverkar redan i tidig projektering av den fysiska miljön för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Vi anpassar oss efter kundens krav och önskemål.
Vi lägger stor vikt vid att lösa uppgiften i samarbete med kunden, och med medverkan av andra specialister, när det behövs.

Kontakta oss för pris