Psykosociala arbetsmiljöutredningar

 

Har ni hamnat i ett låst läge? Har ni missnöjda medarbetare som inte trivs, en grupp som ofta blir osams eller finns det misstanke om upplevd kränkande särbehandling? Då kan en psykosocial arbetsmiljöutredning vara på sin plats.

Det är viktigt att tydliggöra arbetsförhållandena och öka kunskapen om vad som händer i arbetsgruppen för att kunna sätta in rätt åtgärder. Vanlig arbetsgång i psykosociala arbetsmiljöutredningar kan vara.

  • Planering med uppdragsgivaren
  • Introduktion med arbetsgruppen
  • Djupintervjuer
  • Analys, åtgärdsförslag, vid behov rapport
  • Muntlig rapport uppdragsgivaren
  • Muntlig rapport arbetsgruppen
  • Uppföljning

Friskfaktorer som skattas högst

Det som ökar hälsa och arbetslust kallas friskfaktorer. En undersökning från Prevent visar vilka friskfaktor som skattas högst,

  • Öppet klimat där man kan säga vad man tycker
  • Framtidstro på arbetsplatsen
  • Möjlighet att påverka arbetet
Kontakta oss för offert