Verksamhets- och ledarskapsutveckling på grupp och individnivå

Ledarskap och att leda är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och beteende. Ledarskap kan ses som det beteende som kommuniceras gentemot andra i ett socialt system. Att hantera ledarskap är inte en position man tilldelas i ett företag, utan den relation som kommuniceras.

Ett gott ledarskap och motiverad personal utgör grunden för allt framgångsrikt företagande. Vi hjälper individer och grupper att omsätta sina styrkor till förmån för den egna organisationens resultat och verksamhetens fortsatta konkurrenskraft

Att satsa på att utbilda personal- och/eller projektansvariga inom en organisation eller ett företag och förhöja deras kompetens och förmåga att engagera och motivera sin personalstyrka genom att förstå hur man kommunicerar effektivt är en väl värd investering.

Vi erbjuder bl a följande tjänster:

  • Coachning för chefs- och ledarutveckling där identifierande och definierande av egna målsättningar i relation till att optimera verksamhetens mål är i fokus.
  • Problem- och konfliktlösning inom arbetsgrupper.
  • Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö
  • Organisationsanalys
  • Analys av ledningsgruppsarbete

”Om människor som inte förstår varandra åtminstone förstår att de inte förstår varandra, då förstår de varandra bättre än när de – utan att förstå varandra – inte ens förstår att de inte förstår varandra”

Kontakta oss för pris