Grupputveckling

Det är svårt att göra ett bra jobb när samarbetet i arbetsgruppen inte fungerar. Är gruppen dessutom ny, krävs det ibland både tid och engagemang innan man finner formerna för ett väl fungerande samarbete.

Genom att prioritera och arbeta med gruppens utveckling får vi en bättre förståelse för varandra och inser lättare vikten av att relationerna inom gruppen fungerar. Inom ramarna för grupputveckling får gruppen stöd i att identifiera och förtydliga roller samt bygga upp en gemensam plattform för ett effektivt samarbete.
Grupputveckling ger er

  • Bättre förståelse, tydliga roller och mål.
  • Individnivå: Ökad självkännedom och förmåga att göra medvetna val.
  • Gruppnivå: Förbättrad kommunikation och effektivare samarbete.
Be om offert