Syn och belysning

Synen och belysningen är viktigare än man tror! Bra belysning gör jobbet lättare och säkrare, låter kroppen inta en bra arbetsställning, minskar risken för trötthet i ögonen och huvudvärk och kan ge ett rum trivsel och karaktär.

Mysbelysning och snygga lampor ger inte alltid det bästa arbetsljuset. Att se dåligt när du arbetar kan leda till värk i kroppen för att du spänner dig och kisar. Är ljuset bra mår du bättre och jobbar mer effektivt.

God synergonomi förebygger besvär från ögon och rörelseapparat. Ögat och synen styr i mångt och mycket hur vi rör oss och vilka arbetsställningar vi intar. Ser vi dåligt förändrar/förflyttar vi oss omedvetet.
SKT hjälper till med:

  • Arbetsplatsers belysningsstatus.
  • Bedömning av belysningsstyrkan, kontraster, reflexer direkt och indirekt.
  • Åtgärdsförslag kopplat till bedömningen
  • Rådgivning vid ny- och ombyggnation utifrån synergonomiska aspekter
Kontakta oss för pris