Kemikalier

SKT erbjuder flertalet tjänster kopplade till kemiska hälsorisker, exempel på tjänster presenteras nedan.

  • Information och utbildning, Arbetsmiljöverkets regler om
    kemiska hälsorisker
  • Utredning och undersökning av företagets hantering av
    kemiska ämnen
  • Inventering av företagets användning av kemiska ämnen
  • Upprättande av kemikalieregister
  • Upprättande av varuinformationsblad
Kontakta oss för pris