Bullermätning

Hur låter det på din arbetsplats? Finns risk för hörselskador? Är akustiken dålig? SKT hjälper er att förbättra er ljudmiljö.

Buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen på svenska arbetsplatser. Bullerproblemen har ökat på arbetsplatser som tidigare varit mindre drabbade, till exempel på kontor och inom skola och förskola

Syftet är att kartlägga, analysera och ge råd om buller. För att minska bullret gäller det att identifiera ljudkällorna, uppskatta dess storlek, beräkna hur mycket de kan sänkas och till vilket pris samt att uppskatta den totala nyttan av sänkningen.

SKT utför bullermätningar när det gäller inre och yttre miljö. Utifrån bullermätning bedöms
risken för ohälsa till följd av exponeringen. Vid behov ges stöd i upprättande av handlingsplan med rekommendationer av åtgärder för att ta bort bullret vid källan eller sänka till lägsta möjliga nivå

Kontakta oss för pris