Arbetsmiljörådgivning

Beskrivning av tjänster som SKT hjälper till.

 • Arbetsskadeutredningar
 • Medverkan i skyddsronder
 • Medverkan i arbetsmiljökommitté
 • Arbetsplatsbedömningar
 • Kartläggningar av arbetsmiljön inklusive riskanalyser
 • Maskinsäkerhet
 • Medverkande vid inköp
 • Medverka/genomföra riskbedömning när ändring i verksamheten planeras
 • Tolkning av arbetsmiljölag och rådgivning i företagets kontakter med myndigheter.
 • Bevakning av nyheter i arbetsmiljöregler
 • Olycksfallsutredningar
Kontakta oss för pris