Ny standard för arbetsmiljöledning – OHSAS 18001 blir ISO 45001

Den nya ISO-standarden för arbetsmiljö ISO 45001 förväntas publiceras under Q4 2017 eller Q1 2018. Grundstrukturen i ISO 45001 blir likriktad med strukturen i nya ISO 9001 och ISO 14001. Detta underlättar integrering av arbetsmiljöarbetet med kvalitets- och miljöarbetet. Det blir därmed lättare för verksamheter som redan är kvalitets- och miljöcertifierade att även ta steget till arbetsmiljöcertifiering.