ISO/IEC 17025:2005

Vad är ISO 17025?

Är en standard för kvalitetsstyrning av provnings- och kalibreringslaboratorier,

Kan användas på alla organisationer som utför provning och/eller kalibrering,

Om laboratoriet uppfyller kraven i ISO 17025 innebär detta också att man följer principerna i ISO 9001,

Standarden är indelad i två huvuddelar;

-Krav på ledningssystem(( inkluderar relevanta krav i ISO 9001 )

-Tekniska krav;

som t e x teknisk kompetens, lokaler, miljöförhållanden m.m.

 

 

SKT står gärna till förfogande vid uppbyggnad, implementering oavsett bransch och storlek på organisationen…