ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001 är den överlägset mest använda standarden för kvslitetsledning i världen. Den befintliga standarden ISO 9001:2008 kommer att uppgraderas till ISO 9001:2015. Alla företag som har eller som funderar på att skaffa ISO 9001 berörs av detta.

Nya ISO 9001:2015 kommer att innehålla rad olika förbättringar, bl.a. genom ett riskbaserat angreppssätt, ledarskap, samt integrering med strategisk styrning. Sammantaget kommer förändringarna göra standarden till ett ännu kraftfullare verktyg än förut, om den tillämpas och certifieras i enlighet med intentionerna.