ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001 är den överlägset mest använda standarden för miljöfrågor i världen. Den befintliga standarden ISO 14001:2004 kommer att uppgraderas till ISO 14001:2015. Nyheter är bl.a. ett riskbaserat angreppssätt, fokus på hela leverantörskedjan, ledarskap, samt integrering med strategisk styrning. Rätt tillämpad kommer den nya standarden kunna utgöra ett utmärkt verktyg för organisationer att öka både miljönytta och affärsrelaterad nytta.