Ändringar från Arbetsmiljöverket

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Främja medarbetarnas hälsa och öka organisationens förmåga med hjälp av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift!

Vänd trenden med ökade brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan 2010. Därför har Arbetsmiljöverket beslutat om föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den 31/3 2016 träder den nya föreskriften i kraft.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001 är den överlägset mest använda standarden för miljöfrågor i världen. Den befintliga standarden ISO 14001:2004 kommer att uppgraderas till ISO 14001:2015. Nyheter är bl.a. ett riskbaserat angreppssätt, fokus på hela leverantörskedjan, ledarskap, samt integrering med strategisk styrning. Rätt tillämpad kommer den nya standarden kunna utgöra ett utmärkt verktyg för organisationer att öka både miljönytta och affärsrelaterad nytta.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001 är den överlägset mest använda standarden för kvslitetsledning i världen. Den befintliga standarden ISO 9001:2008 kommer att uppgraderas till ISO 9001:2015. Alla företag som har eller som funderar på att skaffa ISO 9001 berörs av detta.

Nya ISO 9001:2015 kommer att innehålla rad olika förbättringar, bl.a. genom ett riskbaserat angreppssätt, ledarskap, samt integrering med strategisk styrning. Sammantaget kommer förändringarna göra standarden till ett ännu kraftfullare verktyg än förut, om den tillämpas och certifieras i enlighet med intentionerna.