Ändringar i föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Den 1 juni 2015 träder fyra nya ändringsföreskrifter i kraft.

De nya ändringsföreskrifterna är: