Ändringar från Arbetsmiljöverket

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Främja medarbetarnas hälsa och öka organisationens förmåga med hjälp av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift!

Vänd trenden med ökade brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan 2010. Därför har Arbetsmiljöverket beslutat om föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den 31/3 2016 träder den nya föreskriften i kraft.